DE特种兵


            那是人类足迹少有涉及的领域,一切走遵循着原始自然的法则

            野外生存、穿越密林、溯溪渡河、辨识兽道、生物识别、野外通联、灾害救护、应急避险

            一切将在尊重自然生息规律中展开,每个级别数十项技能的学习,无法扭转的现实境遇

            你将学会独立面对未知情景并和同伴协同解决问题

            你将重新认识你自己,从困境中感知收获幸福,收获不抛弃不放弃的精神财富、报以正确态度方法面对困难、挫折和压力,用亲身经历与价值观成长成就与众不同的你。


0.094252s